ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Městys Libštát
Libštát 198
512 03 Libštát

E-mail:
info@libstat.eu

IČO: 00275891
DIČ: CZ00275891
Adresa datové schránky:
5vrbc32
Číslo účtu: 4428581/0100

Kontakty OÚ

ústředna: 481 689 300
775 588 370
starosta: 481 311 210
724 180 470
matrika: 481 689 547
774 829 397 
dílna: 775 588 372

Kontakty DPS

vedoucí:
domovník:
775 588 371
775 588 375

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239

Voda + kanalizace:


734 854 035


Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
www.zubnilibstat.cz

Informace z OÚ

první odpadkový koš na psí exkrementy

Dnes byl v obci umístěn první koš na psí exkrementy, naleznete jej umístěný na dopravní značce na místní komunikaci „na Beraňáku“.

Prosíme všechny páníčky pejsků, kteří využívají veřejné prostranství k venčení, aby po svých miláčcích uklízeli a využívali právě tohoto koše. Dále žádám ty, které by mohlo napadnout koš nějakým způsobem ničit či znehodnocovat, aby své jednání přehodnotili, koše budou postupně umisťovány, aby zkvalitnily život v obci, resp. abychom se nemuseli bát, že při procházce obcí šlápneme do psího exkrementu. Snažme se tomu předejít. Osvědčí-li se funkčnost a efektivita koše, tak budou umisťovány další do vytipovaných lokalit. Máte-li návrh, kam by se koš hodil, dejte nám vědět. Všem předem děkuji za spolupráci a za pochopení.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 31. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Úplná uzavírka silnic č. III/2831 | silnice na Lomnici | a II/283 | silnice na Bělou | v úseku železničních přejezdů

Milí spoluobčané,

MÚ Semily, odbor dopravy, na základě žádosti společnocti GJW pRAHA SPOL. s.r.o. povolil provedení úplné uzavírky silnic č. III/28311 a II/283 v úseku železničních přejezdů P 3075 a P 3073 na železniční trati 030 v k.ú. Libštát v těchto termínech:

P 0375

3.9.2015 a 16.9.2015 na dobu 4 hod. - přejezd drážních vozidel

27.9. - 2.10.2015 úplná uzavírka

P 3073

4.9.2015 a15.9.2015 na dobu 4. hod. - přejezd drážních vozidel

3.10.2015 - úpná uzavírka

z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci žel. tratě 030.

K nahlédnutí

Rozhodnutí MÚ Semily a stanovení objízdných tras.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 31. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci v sobotu 24. října 2015 na náměstí v čase  od 14,05 do 14,20 hod.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 31. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Srpnová změna jízdních řádů autobusové dopravy

Vážení zástupci obcí,

k datu 30. 8. 2015 byla Ministerstvem dopravy České republiky vyhlášena celostátní změna jízdních řádů. V oblasti Semilska se dotkne autobusových jízdních řádů.

Největšími změnami jsou:

·         omezení komerčního provozu autobusové linky 370 Liberec – Jablonec n. Nis. – Turnov – Hradec Králové – Brno (na základě požadavku dopravce)

·         úpravy jízdních řádů i oběhů v okolí Košťálova a Libštátu (na základě požadavku obcí a školy)

Přehled změn naleznete v příloze. Nové jízdní řády jsou již rovněž nahrány v Celostátním informačním systému o jízdních řádech (CIS JŘ) a promítnuty v IDOSu, pro vyhledání spojení lze tedy využít odkaz www.idos.cz.

I nadále je veřejná doprava Semilska, Jilemnicka a Turnovska negativně ovlivňována uzavírkami a výlukami, cestující musí věnovat zvýšenou pozornost výlukovým jízdním řádům vlaků i autobusů. Spolu se standardními verzemi autobusových jízdních řádů se mění i jejich výlukové úpravy, které rovněž posílám přílohou.

Prosím o předání informací Vašim občanům. V případě dotazů, připomínek či námětů mě prosím kontaktujte.

S poděkováním za spolupráci a pozdravem

Ing. Václav Gebouský

Dopravní specialista

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 24. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Nefunkční rozhlas

Milí spoluobčané,

Zřejmě dnes v ranních hodinách byla  poškozena lampa veřejného osvětlení u objektu úřadu městyse Libštát. Tato lampa musí být vzhledem ke svému stavu odstraněna a přemístěna na jiné místo | o tomto již bylo několikrát i diskutováno | Do doby umístění nové lampy však nebude funkční rozhlas, protože přes tuto lampu byly vedeny všechny hlavní kabely veřejného rozhlasu.

Veškeré pro Vás důležité informace budou uváděny na našich internetových stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 21. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Další komplikace souběhem uzavírek v Košťálově

Vážení zástupci obcí,

vzhledem k současnému budování kanalizace v Košťálově – Kundraticích (víkendové překopy) a uzavírce přejezdu v Košťálově již není možné z pohledu jízdního řádu zajistit obsluhu Košťálova linkou 980 Rokytnice n. Jiz. – Jilemnice – Lomnice n. Pop. – Jičín – Mladá Boleslav - Praha v čase těchto souběhů uzavírek (tedy od pátku 13:00 do nedělního večera), kdy autobusy musí jet po objízdné trase přes Tample a Roztoky u Jilemnice. Nejbližší zastávka v čase souběhu uzavírek pro Košťálov je v Libštátě na náměstí, odkud pojedou autobusy Komorou na Lomnici n. Pop. Od pondělí do pátku 13:00 budou spoje zastavovat v zastávce Košťálov,,záv.Trevos.

Další dotčenou linkou je 167 221 dopravce ČSAD Střední Čechy ve stejné trase, kde předpokládám podobná opatření vzhledem k mizivým možnostem otočení autobusu v Košťálově po dobu stavby.

Toto opatření je v platnosti již od dnešního odpoledne až do ukončení prací na přejezdu/v Kundraticích. Podle časového harmonogramu, který je však dodržován spíše sporadicky, by měla uzavírka přejezdu skončit 2. 9. 2015. Výlukový jízdní řád linky 980 posílám přílohou.

Věřím, že už si na Semilsku nedovolí nikdo uzavřít žádnou další klíčovou komunikaci.

Prosím o předání informací Vašim občanům. S poděkováním za spolupráci a pozdravem

Ing. Václav Gebouský, Dopravní specialista

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 21. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 Rozhodnutí  hejtmana LK č. 2/2015 ze dne 18. srpna 2015

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 20. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Víkendové uzavírky v Kundraticích

Vážení zástupci obcí,

od pátku 14. 8. 2015 do neděle 6. 9. 2015 budou pravidelně o víkendech probíhat překopy silnice v Kundraticích. Stavaři silnici uzavřou vždy v pátek od 13:00 do neděle 22:00, jedná se o 4 víkendy:

·         14. 8. – 16. 8. 2015

·         21. 8. – 23. 8. 2015

·         28. 8. – 30. 8. 2015

·         4. 9. – 6. 9. 2015

V tyto 4 pátky bude provoz do 13:00 probíhat dle dnes platných výlukových jízdních řádů (přes Kundratice, Mříčnou).

Během uzavírek bude sloužit jako obousměrná objízdná trasa pro autobusy silnice z Libštátu přes Bělou, Tample, Roztoky u Jilemnice do Jilemnice. 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Ordinace MUDr. V. Šlechty oznamuje,

že ve čtvrtek 20. 8. 2015 a v pátek 21. 8. 2015 neordinuje.

Odběry krve budou ve středu 19. 8. 2015.

                  Pan doktor všem děkuje za pochopení.

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 13. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

KALABIS QUINTET | Libštátské pozdní léto 2015 | sobota 15. srpna od 18,30 hod. | kostel na Hořením konci Libštát |

Vážení a milí,

v sobotu bude zahájeno Libštátské pozdní léto 2015 koncertem úspěšného kvinteta QUINTET

Plákát koncertu

Program koncertu 

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 12. 08. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Nebezpečí požárů

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 1/2015 ze dne 10.srpna 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

rozhodnutí ke stažení zde

 

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 11. 08. 2015

Informace z OÚ

Pravidla pro prodej stavebních parcel | ve vlastnictví městyse Libštát v lokalitě Na Vyšehradě | pro rok 2015

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 30. 07. 2015

Informace z OÚ

Upozornění

Milí spoluobčané,

z důvodu dokončení přední strany fasády na budově úřadu městyse Libštát bude od pondělí 27. července 2015 hlavní vstup na poštu a úřad ze zední strany budovy.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 22. 07. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Sběr oděvů a textilních materiálů v městysi Libštát

Městys Libštát ve spolupráci s firmou  DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravil pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních materiálů / kat .číslo odpadů 200 110 a 200 111 /. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 20. 07. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

LIAZ 101.860 CAS K 25

Vážení a milí spoluobčané

městys Libštát na základě rozhodnutí zastupitelstva zakoupil z obce Velké Březno dne 7. července 2015 LIAZ 101.860 CAS K 25, rok výroby 1986, počet ujetých kilometrů 60 000 km, cena 450 000,- Kč. Více informací se dozvíte z Libštátského zpravodaje.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 09. 07. 2015 | celý článekKalendář akcí
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rychlé zprávy
21.01.2019: jízdní řád pro rok 2019
Vážení a milí, v dokumentech ke stažení je k dispozici jízdní řád pro rok 2019. Jízdní řád bude papírovou přílohou únorového čísla Libštátského zpravodaje, v úctě PJa_sta
Mobilní rozhlas

Nově vložené dokumenty
Předpověď počasí
Počasí Libštát
Odkazy
Obřadní síň

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl