ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Městys Libštát
Libštát 198
512 03 Libštát

E-mail:
info@libstat.eu

IČO: 00275891
DIČ: CZ00275891
Adresa datové schránky:
5vrbc32
Číslo účtu: 4428581/0100

Kontakty OÚ

ústředna: 481 689 300
775 588 370
starosta: 481 311 210
724 180 470
matrika: 481 689 547
774 829 397 
dílna: 775 588 372

Kontakty DPS

vedoucí:
domovník:
775 588 371
775 588 375

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239

Voda + kanalizace:


734 854 035


Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
www.zubnilibstat.cz

Informace z OÚ

Další etapa uzavírek v Košťálově | výlukový jízdní řád

Vážení a milí spoluobčané městyse Libštát

zveřejnuji Vám informace týkající se dalších etap uzavírek v Košťálově a výlikový jízdní řád, které jsme obdrželi od KORIDU LK, spol. s.r.o.

od 31. 3. do 15. 5. 2015 pokračuje další etapa výstavby kanalizace a ČOV v Košťálově. V tomto období bude uzavřen v Košťálově společný úsek silnic II/286 a II/283 mezi oběma jejich křižovatkami (pod nádražím až po křižovatku na Libštát u zdravotního střediska). Objízdná trasa vede po místní komunikaci mezi kostelem/obecním úřadem a bývalým závodem Trevos.

Po dobu uzavírky nebudou obslouženy zastávky:

·         Košťálov,,žel.st. (náhradní zastávky Košťálov,,záv.Trevos; Košťálov,,nám.; Libštát,,zdrav.středisko)

·         Košťálov,,pod žel.st. (náhradní zastávka Košťálov,,nám.)

Zastávka Košťálov,,nám. bude přesunuta na výše uvedenou objízdnou trasu.

Výlukové jízdní řády jsme ve spolupráci s dopravcem BusLine vydali/obnovili z  etapy v 1. polovině března pro linky :

543 Semily | jízdní řád |  – Košťálov – Libštát – Svojek/Lomnice n. Pop.: Ranní spoj 6 pojede z Lomnice n. Pop. rovnou do Libštátu (Komorou), neobslouží zastávku Košťálov,,žel.st.; spoje v úseku Semily – Libštát pojedou po objízdné trase.

966 Jilemnice | jízdní řád | – Lomnice n. Pop.: Spoje neobslouží zastávku Košťálov,,žel.st.

980 Rokytnice n. Jiz. | jízdní řád | – Jilemnice – Lomnice n. Pop. – Jičín – Mladá Boleslav – Praha: Spoje neobslouží zastávku Košťálov,,žel.st.

 

Uzavírka se také dotkne dálkových komerčních linek, kde předpokládám, že dopravci výlukové jízdní řády vydávat nebudou (autobusy pouze využijí objízdné trasy a obslouží náhradní zastávku Košťálov,,nám.):

167 221 Praha – Jičín – Jilemnice – Rokytnice n. Jiz. (ČSAD Střední Čechy)

169 101 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Semily – Jilemnice – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (ČSAD Ústí nad Orlicí)

169 220 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Semily – Jilemnice – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (ČSAD Střední Čechy)

690 700 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Semily – Jilemnice – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (KAD)

Prosím o informování občanů a dalších institucí ve Vaší obci. Jízdní řády se během dneška projeví i v IDOSu.

S poděkováním za spolupráci a pozdravem

Ing. Václav Gebouský
Dopravní specialista

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 25. 03. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Pojízdná prodejna ovoce a zeleniny opět v Libštátě

   Informujeme občany,

že pan Šolín už opět jezdí do Libštátu s ovocem a zeleninou. Na náměstí přijíždí každou sobotu kolem jedenácté hodiny a po té následuje prodej u DPS Libštát.

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 18. 03. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Oznamujeme občanům, že opět mohou využívat služeb sběrného dvora za KD Libštát

Sběrný dvůr bude letos nově otevřen každou lichou sobotu od 9.00 hod do 12.00 hod.  Pravidelný provoz bude zahájen již tuto sobotu 14. března 2015.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 12. 03. 2015

Informace z OÚ

Informace o výlukách na železniční trati č. 030 mezi stanicemi Malá Skála - Turnov

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje, že ve dnech 16., 17., 18. a 19. března 2015 vždy od 8:10 do 17:05 hod. budou probíhat výluky v úseku Malá Skála - Turnov na trati 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec.

Důvodem těchto výluk je kácení stromů, výřez porostu a svoz dřeva.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny rychlíky a osobní vlaky budou pod dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Malá Skála - Turnov a opačně. První nahrazeným spojem bude R 1265 s odjezdem z Turnova v 8:42 hod., posledním pak R 1273 s odjezdem z Turnova v 16:42 hod..
Předpokládané zpoždění náhradní autobusové dopravy je cca 10 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Malá Skála - místní komunikace před výpravní budovou
Dolánky - na silnici I/10 na autobusové zastávce "Turnov, Dolánky, Bukovina, rozc."
Dolánky - na silnici I/10 na autobusové zastávce "Turnov, Dolánky, Vápeník"
Turnov - v ulici U Nádraží před výpravní budovou

Upozornění
Po dobu výluk nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku", "Úschova během přepravy" a "Rozšířená přeprava spoluzavazadel".
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

Za případné komplikace způsobené výlukou se předem omlouváme.

S pozdravem

Jiří Holub
systémový specialista

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 06. 03. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Návrh rozpočtu městyse Libštát r. 2015 s komentářem k jednotlivým položkám

Vážení a milí spoluobčané městyse Libštát

a | návrh rozpočtu městyse libštát na rok 2015 je vyvěšen na úřední desce

b | rozpočet je navržen jako přebytkový 

c | na záměry, které se rozhodne zastupitelstvo v tomto a nadcházejících letech realizovat je nutné nechat zpracovat cenové rozpočty a nabídky. Zastupitelstvo si zatím nestanovilo pořadí jednotlivých priorit. I když víme o neodkladných věcech, které bude nutné letos realizovat, tak i k nim nemáme jednotlivé cenové rozpočty a z tohoto důvodu nejsou do rozpočtu zahrnuty, předpokládané odhady jsme si netroufli do rozpočtu zakomponovat. 

d | tak jako každý rok bude docházet dle potřeb městyse Libštát k jednotlivým rozpočtovým změnám

e | návrh rozpočtu městyse Libštát r. 2015 je k nahlédnutí zde

f | komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r. 2015 je k nahlédnutí zde

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 27. 02. 2015

Informace z OÚ

Dopravní uzavírky v Košťálově

Vážení a milí spoluobčané městyse Libštát,

Zvřejnuji zprávu KORIDu LK, spol. s.r.o. k plánovaným uzavírkám v obci Košťálov

Vážení zástupci obcí,

asi víte, že v Košťálově pokračuje čilý stavební ruch při budování kanalizace a ČOV. V souvislosti s tím je nutné na nadcházející víkend 28. 2. – 1. 3. 2015 úplně uzavřít silnici II/286 v Košťálově v úseku mezi Trevosem a čerpací stanicí. Toto se dotkne víkendového provozu na níže uvedených dálkových linkách z/do Prahy. Po dohodě se zástupci dopravců přikládám i opatření, která jednotliví komerční dopravci přijali.

(670) 980 Rokytnice n. Jiz. – Jilemnice – Košťálov – Libštát - Lomnice n. Pop. – Jičín – Mladá Boleslav – Praha (BusLine)

·         Podařilo se mi domluvit se stavbou, že alespoň spoje této linky projedou úsek bez omezení a obslouží tedy po oba dny všechny zastávky po trase.

167 221 Praha – Jičín – Lomnice n. Pop. – Košťálov - Jilemnice – Rokytnice n. Jiz. (ČSAD Střední Čechy)

·         Všechny spoje budou po dobu uzavírky odkloněny z Košťálova přes Semily a Pojizerkou (II/292) přes Háje n. Jiz. a Peřimov do Mříčné. V Košťálově bude místo zastávky pod žel.st. obsloužena zastávka na náměstí, Kundratice nebudou touto linkou obslouženy vůbec. V Mříčné bude na křižovatce obsloužena obousměrně zastávka směrem od/do Peřimova (u božích muk/kříže).

169 101 Praha – Turnov – Semily – Košťálov - Jilemnice – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (ČSAD Ústí nad Orlicí)

·         Dopravce zvolil objízdnou trasu ze Semil Pojizerkou a po I/14 do Jilemnice, spoje této linky neobslouží zastávky v Košťálově, Kundraticích a Mříčné.

169 220 Praha – Turnov – Semily - Košťálov – Jilemnice - Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (ČSAD Střední Čechy)

·         Nedělní spoj této linky pojede ze Semil Pojizerkou (II/292) přes Háje n. Jiz. a Peřimov do Mříčné a vynechá tak kompletně zastávky v Košťálově a Kundraticích. V Mříčné bude na křižovatce obsloužena obousměrně zastávka směrem od/do Peřimova (u božích muk/kříže).

690 700 Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jilemnice – Semily – Turnov – Turnov – Praha (KAD)

·         Dopravce zvolil objízdnou trasu ze Semil Pojizerkou a po I/14 do Jilemnice, spoje této linky neobslouží zastávky v Košťálově, Kundraticích a Mříčné.

K této krátké uzavírce nebudou vydány výlukové jízdní řády. Všechny linkové jízdní řády lze nalézt v knižním jízdním řádu, který jsme na všechny obce distribuovali prostřednictvím Krajského úřadu v prosinci 2014 a na internetovém odkaze http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2&find=.

 

Od pondělí 2. 3. do 16. 3. 2015 bude dále navazovat uzavírka v Košťálově od křižovatky silnic II/286 a II/283 směrem k přejezdu. Z toho důvodu bude nutné vydat výlukové jízdní řády (které posílám přílohou) pro regionální linky:

543 Semily – Košťálov – Libštát – Svojek/Lomnice n. Pop.

·         Ranní spoj 6 nezajede do Košťálova k žel. st. z Lomnice pojede ráno rovnou do Libštátu (Komorou), pro ranní spojení z Lomnice n. Pop. do Košťálova lze využít spoje 966/4 v 6:00 z Lomnice n.Pop.,,aut.nádr.

966 Jilemnice – Košťálov – Libštát – Lomnice n. Pop.

·         Spoje nebudou obsluhovat zastávku Košťálov,,žel.st.

980 Rokytnice n. Jiz. – Jilemnice – Košťálov – Libštát - Lomnice n. Pop. – Jičín – Mladá Boleslav – Praha

·         Spoje nebudou obsluhovat zastávku Košťálov,,žel.st.

Pro dálkovou linku dopravce ČSAD Střední Čechy mimo IDOL nebudou vydány výlukové jízdní řády a budou přijata tato opatření:

167 221 – Praha – Jičín – Lomnice n. Pop. – Košťálov - Jilemnice – Rokytnice n. Jiz.

·         Bude vynechána zastávka Košťálov,,pod žel.st., místo ní autobusy zastaví na zastávkách Libštát,,zdrav.stř. a Košťálov, záv.Trevos.

Děkuji za předání informací Vašim občanům.

 

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 25. 02. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Dětské středisko v Libštátě oznamuje

Dr. Adam z dětského střediska oznamuje, že bude v příštím týdnu (t.j. 23. – 27.2.2015) čerpat dovolenou. Vaše děti ošetří dr. Stránská na Poliklinice v Jilemnici a ve vážných případech lékaři Dětského oddělení nemocnice v Jilemnici a nebo v Jičíně.
Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 19. 02. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Změna autobusových jízdních řádů k datu 1. 3. 2015

Vážení a milí spoluobčane,

k datu 1. 3. 2015 je Ministerstvem dopravy České republiky vypsána celostátní změna jízdních řádů. Od tohoto termínu dojde na Semilsku k většímu množství drobných úprav autobusových jízdních řádů. Ty jsou důsledkem větších změn, které se v jízdních řádech autobusové dopravy realizovaly v prosinci 2014. Těmito drobnými úpravami jsou především minutové posuny spojů s cílem eliminovat zpoždění a stabilizovat přestupní vazby. Kompletní přehled změn po jednotlivých linkách je zde a nový jízdní řád zde.

| Odjezdy ze Semil do Libštátu

Vlak OS 5411    15:58 hodin

Bus 543/27       16:35 hodin 

Vlak Os 5413    17:58 hodin

 

| Odjezd ze Semil do Košťálova

Bus 690 700/8   17:32

 

| poznámka KORIDU LK, zpracovatele změny jízdního řádu

jedná se o změnu z podnětu cestujících odjezdu spoje 543/27 ze Semil do Libštátu – pro dopravu z odpoledního vyučování a z kroužků je požadován posun o 57 min na dříve. Tato změna by měla mimo této výhody i další pozitiva – lepší rozložení odpoledních/podvečerních spojů v čase | odstranění proluky od 15:58 do 17:20 | a v 16:30 v Semilech také přípoje od inter-regionální linky od Liberce, Jablonce n. Nis. a Železného Brodu i z dalších významných směrů. 

 

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 16. 02. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

změna stanovišt na autobusových zastávkách v Jilemnici, Lomnice nad Popelkou, Semilech a Turnově

Milí spoluobčané městyse Libštát

od dispečera osobní dopravy, střediska Semily BusLine a.s. jsme obdrželi změnu stanovišť na utobusových zastávkách v Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Semilech a Turnově

viz. odkaz

 

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 13. 01. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Voda neteče z důvodu havárie

Dnes 13.1. 2015 nakopli v Košťálově vodovod, aby mohl být opraven, muselo dojít k uzavření přívodu vody pro celý Libštát.

Uzávěra by měla potrvat 2 - 3 hodiny. 

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 13. 01. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Šílenci Libštát pořádají novoroční běh v župánkách

Start: 1.1.2015 ve 12.00 hod před KD Libštát

Trasa: " velký překážkový" okruh kolem Libštátského náměstí

Povinná výbava účastníků: libovolný župan

Doporučená obuv: terénní

Přijďte, svařák bude !!!

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 29. 12. 2014 | celý článek

Informace z OÚ

mimořádná změna jízdního řádu

Vážení a milí spoluobčané městyse Libštát,

od neděle 4. 1. 2015 bylo nutné přistoupit k mimořádné změně jízdních řádů ve veřejném zájmu. Změna se na území Semilska dotkne pouze jediné linky: 543 Semily – Libštát – Svojek/Lomnice n. Pop.

 1)      Vzhledem k pravidelnému zpožďování a tedy i pozdní docházce žáků a studentů do škol v Jilemnici je nutné upravit jízdní doby spojů 543/6, 1 a 8. Autobus bude vyjíždět z Lomnice nad Popelkou o 10 min dříve (spoj 543/6), příjezd do Libštátu od Svojku bude zachován (spoj 543/8). Dále do Jilemnice bude autobus pokračovat již dle platného jízdního řádu linky 966. Úprava byla provedena přímo ve spolupráci s konkrétním řidičem, který spoj ve většině případů bude zajišťovat, věřím, že nyní již budou všechny děti ve škole včas.

2)      Vzhledem k usnadnění dojížďky dětí z MŠ Tample budou upraveny spoje 543/15 a 16 – obsluha bude probíhat jako do 12. 12. 2014. Autobus z Libštátu pojede do Tample, Svojku a pak rovnou zpět do Libštátu. Odbavení z Tample do Libštátu bude možné jako do 12. 12. 2014.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 23. 12. 2014 | celý článek

Informace z OÚ

PF 2015

Vedení městyse Libštát a pracovníci úřadu

Vám přejí hezké prožití vánočních svátků  a šťastný nový rok

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 23. 12. 2014

Informace z OÚ

Vývoz popelnic na Štědrý den

 Oznamujeme občanům, že vývoz popelnic o Štědrém dnu, proběhne v ranních hodinách. Proto přistavte své nádoby nejlépe den předem.

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 10. 12. 2014 | celý článek

Informace z OÚ

Provoz úřadu městyse v době svátků

ÚŘEDNÍ HODINY ÚM LIBŠTÁT V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

 Úterý          23. 12.    8:00 – 12:00 !!  odpoledne zavřeno

Středa        24. 12.    svátek

Čtvrtek       25. 12.    svátek

Pátek          26. 12.    svátek

Pondělí      29. 12.    8:00 – 12:00    13:00 – 17:00

Úterý          30. 12.    8:00 – 12:00

Středa        31. 12.    8:00 – 12:00 !! odpoledne zavřeno

Čtvrtek       1. 1. 2015   svátek

Pátek          2. 1. 2015   dovolená

 

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 10. 12. 2014 | celý článekKalendář akcí
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rychlé zprávy
21.01.2019: jízdní řád pro rok 2019
Vážení a milí, v dokumentech ke stažení je k dispozici jízdní řád pro rok 2019. Jízdní řád bude papírovou přílohou únorového čísla Libštátského zpravodaje, v úctě PJa_sta
Mobilní rozhlas

Nově vložené dokumenty
Předpověď počasí
Počasí Libštát
Odkazy
Obřadní síň

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl