ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Městys Libštát
Libštát 198
512 03 Libštát

E-mail:
info@libstat.eu

IČO: 00275891
DIČ: CZ00275891
Adresa datové schránky:
5vrbc32
Číslo účtu: 4428581/0100

Kontakty OÚ

ústředna: 481 689 300
775 588 370
starosta: 481 311 210
724 180 470
matrika: 481 689 547
774 829 397 
dílna: 775 588 372

Kontakty DPS

vedoucí:
domovník:
775 588 371
775 588 375

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239

SČVK (vodovody a kanalizace)

840 111 111


Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Adam (dětské) 481 689 321
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
www.zubnilibstat.cz

Informace z OÚ

BUMBÁC 2013

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 21. 05. 2013

Informace z OÚ

VÁŽENÍ PODNIKATELÉ,

od 5.6. do 11.6.2013 proběhne pravděpodobně další kolo žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podpora bude zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny.  Bude se jednat o poslední možnou dotaci v  programovacím období do 2013.

 

O co můžete žádat i Vy:

 

50%   z 30 000 000,-  uznatelných nákladů

PRO DALŠÍ INFORMACE SI ODHALTE CELÝ ČLÁNEK

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 21. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Hlášení místního rozhlasu obce Libštát, úterý 14. května v 16,05 hodin

Hezké úterní odpoledne Vážení a milí spoluobčané obce Libštát

Věnujte prosím pozornost těmto aktuálním informacím

informace č. 1

 Zítra, ve středu 15. května 2013 je ordinace MUDr. V. Šlechty uzavřena. Pan doktor děkuje za pochopení.

informace č. 2

Setkání občanů s místostarostou obce Libštát, ohledně ukončení podání žádostí na změnu územního plánu obce Libštát

V minulém týdnu jste obdrželi do poštovních schránek obálky s informací, týkající se ukončení podání žádostí na změnu územního plánu obce Libštát.

Jsem si vědom toho, že někteří občané by potřebovali zjistit více informací, o co se vlastně jedná.

Z tohoto důvodu Vás všechny srdečně zvu ve středu 15. a 22. května od 19 hodin do zasedací místnosti OÚ v Libštátě, kde se Vám budu snažit odpovědět na Vaše případné dotazy, nebo Vám pomohu vyřešit Vaše případné žádosti na změnu územního plánu obce Libštát

Tyto zveřejněné informace jsou uvedeny na internetových stránkách obce Libštát, ww.libstat.e-obec.cz, kde jsou uvedeny v aktuálních informacích a na hlavních vstupních dveří do Obecního úřadu v Libštátě.

Děkuji za pozornost a přeji všem spoluobčanům hezký večer

Konec hlášení.

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

1. máj 2013, šílenci na Olešce

Vážení a milí spoluobčané obce Libštát,

v níže uvedeném odkazu najdete fotografie z plavby šílenců na Olešce, kteá proběhla tak jako každý rok 1. května 2013

odkaz na fotografie: http://matalib.rajce.idnes.cz/1.5.2013_s.marynka/

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Setkání občanů s místostarostou obce Libštát, ohledně ukončení podání žádostí na změnu územního plánu obce Libštát

Vážení a milí spoluobčané obce Libštát,

V minulém týdnu jste obdrželi do poštovních schránek obálky s informací, týkající se ukončení podání žádostí na změnu územního plánu obce Libštát.

Jsem si vědom toho, že se rádi zeptáte na více informací, aby jste pochopili o co se vlastně jedná.

Z tohoto důvodu Vás všechny srdečně zvu ve středu 15. a 22. května od 19 hodin do zasedací místnosti OÚ v Libštátě, kde se Vám budu snažit odpovědět na Vaše případné dotazy, nebo Vám pomohu vyřešit Vaše případné žádosti na změnu územního plánu obce Libštát.

Děkuji za pozornost a těším se na naše setkání

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Informace ohledně svozu odpadních nádob za mostem u Ničů

Vážení a milí spoluobčané občané obce Libštát,

Na 3. veřejném jednání zastupitelstva obce Libštát dne 17. dubna 2013, kterého se zúčastnil jako host pan Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., bylo z jeho strany přislíbeno, že bude až do doby opravy mostu společnost Severočeské komunální služby s.r.o. provádět svoz odpadních nádob za mostem u Ničů 1 x 14 dnů malým vozidlem.

Pan Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., dodržel svůj slib a svoz proběhne každý sudý čtvrtek. Zahájení svozu proběhne již tento čtvrtek 16. května 2013.

Sváženy budou odpadní nádoby, které máte v současné době u svých objektů s tím, že budou i nadále pro rezervu ponechány kontejnery 1100 l, které jsou u mostu.

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Oznámení MUDr. Víta Šlechty

Ve středu, dne 15. 5. 2013 je ordinace MUDr. V. Šlechty uzavřena. Pan doktor děkuje za pochopení.
Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

NEBEZPEČNÝ ODPAD - JIŽ TUTO SOBOTU

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

proběhne v sobotu 1. června 2013

v čase od 14.05 hod. do 14.20 hod. na náměstí v Libštátě

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

zápis z 3. jednání ZO Libštát, ze dne 17. dubna 2013

Vážení a milí spoluobčané obce Libštát,

do sekce Zastupitelstvo obce vyl vložen zápis z  3. jednání ZO Libštát, které se konalo  17. dubna 2013.

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 25. 04. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !! UKONČENÍ MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT

Upozorňujeme občany, že se blíží konec lhůty pro podávání žádostí na změnu Územního plánu Libštát, který schválilo Zastupitelstvo obce Libštát dne 29. září 2010.

Po schválení Územního plánu Libštát zároveň rozhodlo Zastupitelstvo obce, že veškeré žádosti na změnu územního plánu budou shromažďovány po dobu 32 měsíců od schválení územního plánu.

Lhůta pro podání žádostí na změnu Územního plánu Libštát bude ukončena dne 29. května 2013.

Žádosti na změnu Územního plánu Libštát je potřeba podat písemně na Obecní úřad Libštát, Libštát č.p. 198, 512 03  Libštát.

Jelikož žádost musí obsahovat přesně stanovené náležitosti dané stavebním zákonem, doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na Obecním úřadě Libštát, nebo na internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Žádost o změnu územního plánu), zároveň je tam uveden i vzor pro vyplnění.

Před podáním žádosti doporučujeme se seznámit s dokumentací Územního plánu Libštát, která je k dispozici na Obecním úřadě Libštát, na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování a dále na internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Obec Libštát). Bližší informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Libštát nebo na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování.

Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po vyhodnocení předloží doporučení na rozhodnutí o žádostech společně se zprávou o územním plánu Zastupitelstvu obce Libštát, které rozhodne o případném zpracování změny. O rozhodnutí Zastupitelstva obce budou podatelé písemně informováni.

Za Obecní úřad Libštát

Pavel Janata, místostarosta obce

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 24. 04. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE O POUTI

Tak jako tomu bylo již v předchozích letech, tak i letos bude z důvodu konání tradiční libštátské poutě provedena úplná uzavírka silnice II/283 v úseku od křižovatky s místní komunikací u Obecního úřadu Libštát po křižovatku se silnicí III/28311 (pod kostelem Sv. Jiří) v termínu od 27. 4. 2013 do 28. 4. 2013 s časovým omezením od 8.00 hodin do 19.00 hodin.

Objízdná trasa uzavřeného úseku bude vedena obousměrně od křižovatky silnic II/283 x II/286 (Na hranici) po silnici II/286 směrem na Lomnici nad Popelkou po křižovatku se silnicí III/28311 (Bryndov) po silnici III/28311 do Libštátu na křižovatku se silnicí II/283.

O zajištění a umístění dopravního značení této uzavírky se i letos postará firma Doznak, pan Radek Veselý. Dopravní značení je od této firmy za tímto účelem zapůjčeno, stejně tak jako tomu bylo letech minulých.

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 24. 04. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Výluky na železniční trati

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty s. o. informuje, že ve dnech 1., 2., 3., 4. a 5. května 2013 vždy od 8:00 hod. do 16:00 hod. budou probíhat výluky na železniční trati v úseku Stará Paka - Semily.

Dne 6. května 2013 od 8:00 hod. do 16:00 hod. na železniční trati v úseku Horka u Staré Paky - Stará Paka - Semily a současně v úseku Stará Paka - Martinice v Krkonoších.

Dne 7. května 2013 od 8:00 hod. do 16:00 hod. na železniční trati v úseku Lázně Bělohrad - Stará Paka - Martinice v Krkonoších a současně na železniční trati v úseku Lomnice nad Popelkou - Stará Paka.

Náhradní autobusová doprava je po dobu výluk zavedena a autobus zastaví na autobusové zastávce ,, Libštát náměstí"

UPOZORNĚNÍ:  Po dobu výluky nebudou v úsecích s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízním řádu u jednotlivých vlaků- tzn. ,, Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku", ,, Úschova během přepravy" a ,, Rozšířená přeprava spoluzavazadel".

České dráhy s předem omlouvají za komplikace způsobené výlukami.

 

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 22. 04. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

BAZÁREK

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 18. 04. 2013

Informace z OÚ

V. ročník volných závodů motocyklů

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 18. 04. 2013

Informace z OÚ

Hlášení místního rozhlasu obce Libštát, středa 17. dubna v 18,10 hodin

Hezké středeční odpoledne Vážení a milí spoluobčané obce Libštát

Věnujte prosím pozornost této aktuální informaci
 
informace č. 1
 
Srdečně Vás zveme na 3. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát, které se koná dnes, ve středu 17. dubna od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Libštátě.
 
Program jednání:
 
1.         Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
2.         Zpráva o činnosti RO
3.         Projednání přípravy akce zateplení budovy OÚ Libštát
4.         Žádost o doplacení PÚ zastupitele
5.         Směna pozemků parc. č. 1605/4 v majetku obce Libštát za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4
6.         Informace z jednání ohledně případné změny územního plánu obce Libštát
7.         Projednání zápisu z KV
8.         Schválení plánu činnosti KV na rok 2013
9.         Rozpočtová změna
10.       Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok
            2012
11.       Projednání aktuálních záležitosti a informací
12.       Diskuze
13.       Závěr
 
Tyto zveřejněné informace jsou uvedeny na internetových stránkách obce Libštát, ww.libstat.e-obec.cz, kde jsou uvedeny v aktuálních informacích a na hlavních vstupních dveří do Obecního úřadu v Libštátě.
Děkuji za pozornost a přeji všem spoluobčanům hezký večer
 
Konec hlášení
 
Pavel Janata, místostarosta obce Libštát
Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 17. 04. 2013 | celý článekKalendář akcí
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Rychlé zprávy
11.12.2017:
Otevírací doba čerpací stanice Košťálov o vánocích: 24.12. 9-13 hod. 25.12.-zavřeno. 26.12.-7-19 hod. 31.12.-9-15 hod. 01.01.-10-19 hod

13.10.2017:
Vážení a milí, opravený plánovací kalendář 2017 pro svoz komunálu, plastu a papíru je ke stažení na webových stránkách městyse Libštát | www.libstat.info | v dokumentech, PJa_sta
Mobilní rozhlas

Nově vložené dokumenty
Předpověď počasí
Počasí Libštát
Odkazy
Obřadní síň

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl