ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Městys Libštát
Libštát 198
512 03 Libštát

E-mail:
info@libstat.eu

IČO: 00275891
DIČ: CZ00275891
Adresa datové schránky:
5vrbc32
Číslo účtu: 4428581/0100

Kontakty OÚ

ústředna: 481 689 300
775 588 370
starosta: 481 311 210
724 180 470
matrika: 481 689 547
774 829 397 
dílna: 775 588 372

Kontakty DPS

vedoucí:
domovník:
775 588 371
775 588 375

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239

Voda + kanalizace:


734 854 035


Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
www.zubnilibstat.cz

Informace z OÚ

Hlášení místního rozhlasu obce Libštát, středa 26. června v 17,30 hodin

Hezké odpoledne Vážení a milí spoluobčané obce Libštát

Věnujte prosím pozornost těmto informacím:
 
informace č. 1
 
Srdečně Vás zveme na 4. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát, které se koná dnes, ve středu 26. června od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Libštátě.
 
Program jednání:
 
1.         schválení programu jednání ZO
2.         Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
3.         Zpráva o činnosti RO
4.         Úhrada škody vzniklé zastupiteli při výkonu funkce
5.         Projednání žádosti o vrácení stavebního pozemku
6.         Žádost o stavební pozemek
7.         Prodeje pozemků
8.         Schválení závěrečného účtu Obce Libštát 2012
9.         Projednání havarijního stavu střechy na MŠ                   
10.       Projednání opravy a PD mostu u Kina
11.       Rozpočtová změna
12.       Odpady, výzva
13.       Projednání postupu při směně pozemků
14.       Projednání aktuálních záležitosti a informací
15.       Diskuse a různé
16.       Závěr
 
informace č. 2
Na internetových stránkách obce Libštát jsme pro Vás zveřejnili kompletní projektovou dokumentaci plánované opravy mostu u Ničů.
 
Tyto zveřejněné informace jsou uvedeny na internetových stránkách obce Libštát, ww.libstat.e-obec.cz, kde jsou uvedeny v aktuálních informacích a na hlavních vstupních dveří do Obecního úřadu v Libštátě.
Děkuji za pozornost a přeji všem spoluobčanům hezký večer
 
Konec hlášení.

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 26. 06. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Oprava mostu u Ničů

Vážení a milí spoluobčané,

Se souhlasem projektanta Vám umožňujeme nahlédnout do hotové kompletní projektové dokumentace opravy mostu u Ničů. Celá projektová dokumentace je k nahlédnutí na níže uvedených odkazech. Postup opravy včetně termínů bude projednán na jednání ZO dne 26. června 2013.

01_Desky projektu.pdf
02_Desky průvodní a technické zprávy.pdf
03_Průvodní a technická zpráva.pdf
04_Výkaz materiálu.pdf
05_Desky statického výpočtu.pdf
06_Statický výpočet Původní most.pdf
07_Statický výpočet Oprava mostu.pdf
08_Situace mostu.pdf
09_Výšky mostu.pdf
10_Nosnost mostu.pdf
11_Uložení a schema mostu.pdf
12_Půdorys mostu.pdf
13_Výztuž mostovky.pdf
14_Příčný řez B-B Zábradlí.pdf
15_Podélný řez B-B Zábradlí.pdf
16_Hlavní detaily.pdf
17_Axonometrie mostu.pdf

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 26. 06. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Dětský den v Libštátě

Vážení a milí spoluobčané,

na níže uvedeném linku jsou k dispozici fotky od pana Havrdy (kterému tímto moc děkuji) z letošního opět velice vydařeného a povedeného Dětského dne v Libštátě. 

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

link: http://zbyhali.rajce.idnes.cz/Detsky_den_Libstat_9.6.2013/

 

 

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 23. 06. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Plánovaná výluka televizního vysílání

Oznámení o změně vysílacího kanálu Černá hora

Dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že v pondělí 24. 6. 2013 dojde v rámci plánované výluky televizního vysílání na vysílači Trutnov – Černá hora k přeladění vysílacího kanálu multiplexu 2, který šíří programy Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool a TV Barrandov. V průběhu pravidelné výluky televizního vysílání v rozmezí 6.00 do 15.00 hodin dojde k výměně příslušných zařízení na vysílači a nastavení na nový kanál 38 z původního kanálu 61.

Více informací na stránkách http://www.digistranky.cz/prakticke-informace/naladte-si.html.

            Děkujeme za pochopení a věříme, že přeladění kanálu proběhne ve Vaší lokalitě bez obtíží.

 Markéta Šveňková, České radiokomunikace a.s.

 

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 14. 06. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Dětské středisko Libštát oznamuje čerpání dovolené

Pan doktor Adam z dětského střediska bude čerpat řádnou dovolenou od čtvrtka 6.6.2013 do pátku 14.6.2013 včetně. Vaše děti ošetří MUDr. Stránská na poliklinice v Jilemnici a v nutných případech i lékaři dětského oddělení namocnice v Jilemnici, nebo v Jičíně.

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 05. 06. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Oznámení MUDr. Víta Šlechty

V pondělí 3.6.2013 a ve čtvrtek 6.6.2013 MUDr. V. Šlechta neordinuje. Laboratorní odběry zajistí zdravotní sestra pí Jana Jodasová. Pan doktor děkuje pacientům za pochopení.

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 28. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

BUMBÁC 2013

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 21. 05. 2013

Informace z OÚ

VÁŽENÍ PODNIKATELÉ,

od 5.6. do 11.6.2013 proběhne pravděpodobně další kolo žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podpora bude zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny.  Bude se jednat o poslední možnou dotaci v  programovacím období do 2013.

 

O co můžete žádat i Vy:

 

50%   z 30 000 000,-  uznatelných nákladů

PRO DALŠÍ INFORMACE SI ODHALTE CELÝ ČLÁNEK

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 21. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Hlášení místního rozhlasu obce Libštát, úterý 14. května v 16,05 hodin

Hezké úterní odpoledne Vážení a milí spoluobčané obce Libštát

Věnujte prosím pozornost těmto aktuálním informacím

informace č. 1

 Zítra, ve středu 15. května 2013 je ordinace MUDr. V. Šlechty uzavřena. Pan doktor děkuje za pochopení.

informace č. 2

Setkání občanů s místostarostou obce Libštát, ohledně ukončení podání žádostí na změnu územního plánu obce Libštát

V minulém týdnu jste obdrželi do poštovních schránek obálky s informací, týkající se ukončení podání žádostí na změnu územního plánu obce Libštát.

Jsem si vědom toho, že někteří občané by potřebovali zjistit více informací, o co se vlastně jedná.

Z tohoto důvodu Vás všechny srdečně zvu ve středu 15. a 22. května od 19 hodin do zasedací místnosti OÚ v Libštátě, kde se Vám budu snažit odpovědět na Vaše případné dotazy, nebo Vám pomohu vyřešit Vaše případné žádosti na změnu územního plánu obce Libštát

Tyto zveřejněné informace jsou uvedeny na internetových stránkách obce Libštát, ww.libstat.e-obec.cz, kde jsou uvedeny v aktuálních informacích a na hlavních vstupních dveří do Obecního úřadu v Libštátě.

Děkuji za pozornost a přeji všem spoluobčanům hezký večer

Konec hlášení.

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

1. máj 2013, šílenci na Olešce

Vážení a milí spoluobčané obce Libštát,

v níže uvedeném odkazu najdete fotografie z plavby šílenců na Olešce, kteá proběhla tak jako každý rok 1. května 2013

odkaz na fotografie: http://matalib.rajce.idnes.cz/1.5.2013_s.marynka/

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Setkání občanů s místostarostou obce Libštát, ohledně ukončení podání žádostí na změnu územního plánu obce Libštát

Vážení a milí spoluobčané obce Libštát,

V minulém týdnu jste obdrželi do poštovních schránek obálky s informací, týkající se ukončení podání žádostí na změnu územního plánu obce Libštát.

Jsem si vědom toho, že se rádi zeptáte na více informací, aby jste pochopili o co se vlastně jedná.

Z tohoto důvodu Vás všechny srdečně zvu ve středu 15. a 22. května od 19 hodin do zasedací místnosti OÚ v Libštátě, kde se Vám budu snažit odpovědět na Vaše případné dotazy, nebo Vám pomohu vyřešit Vaše případné žádosti na změnu územního plánu obce Libštát.

Děkuji za pozornost a těším se na naše setkání

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Informace ohledně svozu odpadních nádob za mostem u Ničů

Vážení a milí spoluobčané občané obce Libštát,

Na 3. veřejném jednání zastupitelstva obce Libštát dne 17. dubna 2013, kterého se zúčastnil jako host pan Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., bylo z jeho strany přislíbeno, že bude až do doby opravy mostu společnost Severočeské komunální služby s.r.o. provádět svoz odpadních nádob za mostem u Ničů 1 x 14 dnů malým vozidlem.

Pan Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., dodržel svůj slib a svoz proběhne každý sudý čtvrtek. Zahájení svozu proběhne již tento čtvrtek 16. května 2013.

Sváženy budou odpadní nádoby, které máte v současné době u svých objektů s tím, že budou i nadále pro rezervu ponechány kontejnery 1100 l, které jsou u mostu.

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

Oznámení MUDr. Víta Šlechty

Ve středu, dne 15. 5. 2013 je ordinace MUDr. V. Šlechty uzavřena. Pan doktor děkuje za pochopení.
Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

NEBEZPEČNÝ ODPAD - JIŽ TUTO SOBOTU

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

proběhne v sobotu 1. června 2013

v čase od 14.05 hod. do 14.20 hod. na náměstí v Libštátě

Informační e-mail Autor: Ivana Janatová | Vydáno dne 14. 05. 2013 | celý článek

Informace z OÚ

zápis z 3. jednání ZO Libštát, ze dne 17. dubna 2013

Vážení a milí spoluobčané obce Libštát,

do sekce Zastupitelstvo obce vyl vložen zápis z  3. jednání ZO Libštát, které se konalo  17. dubna 2013.

Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 25. 04. 2013 | celý článekKalendář akcí
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rychlé zprávy
21.01.2019: jízdní řád pro rok 2019
Vážení a milí, v dokumentech ke stažení je k dispozici jízdní řád pro rok 2019. Jízdní řád bude papírovou přílohou únorového čísla Libštátského zpravodaje, v úctě PJa_sta
Mobilní rozhlas

Nově vložené dokumenty
Předpověď počasí
Počasí Libštát
Odkazy
Obřadní síň

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl