ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Městys Libštát
Libštát 198
512 03 Libštát

E-mail:
info@libstat.eu

IČO: 00275891
DIČ: CZ00275891
Adresa datové schránky:
5vrbc32
Číslo účtu: 4428581/0100

Kontakty OÚ

ústředna: 481 689 300
775 588 370
starosta: 481 311 210
724 180 470
matrika: 481 689 547
774 829 397 
dílna: 775 588 372

Kontakty DPS

vedoucí:
domovník:
775 588 371
775 588 375

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239

Voda + kanalizace:


734 854 035


Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
www.zubnilibstat.cz

Informace z OÚ

Městys Libštát prodává dřevo v lokalitě Pansko a Končina - kůrovcová těžba

Městys Libštát prodává dřevo v lokalitě Pansko a Končina – kůrovcová těžba.

Městys Libštát prodává smrkové dřevo v lokalitě Pansko a Končina – 20,26 m(kulatina 16,46 m3, KPZ 3,8 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně úřadu městyse Libštát, nejpozději do pondělí 9. 5. 2016 do 16.00 hod. Obálku označte „Dřevo Pansko a Končina 9. 5. 2016“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 20. 5. 2016 do 18.00 hod. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Městys Libštát si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu bez uvedení důvodu.

Městys Libštát nepřipouští žádné pozdější reklamace prodávaného dříví. Prohlídka možná po telefonické domluvě: +420 605 722 912.

O výběru či zrušení budou všichni zájemci informování telefonicky nejpozději 10. 5. 2016.

Fotografie ke stažení či náhledu zde.

V úctě | Pavel Janata | starosta

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 02. 05. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Pálení Čarodějnic | Libštát | 2016

 Vážení a milí,

dovoluji si Vás pozvat na tradiční pálení čarodějnic v Libštátě, které ..... . Takže kdo chce přijít příjde, kdo půjde do Kundratic tak půjde.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 25. 04. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Upřesnění dnešní | pátek 15.4.2016 | uzavírky silnice Libštát - Bělá |

Vážení a milí, 

rád bych se s Vámi podělil o aktuální informaci, která včera večer přišla ze strany SŽDC pouze do sousední obce Bělá a týká se upřesnění dnešní uzavírky silnice Libštát - Bělá. Tímto děkuji paní místostarostce A. Mihulkové z Bělé za přeposlání, prosím sdílejte, velice děkuji | v úctě | Pavel Janata | starosta

Dobrý den,
Dnes byl stavební společností upřesněn čas uzavírky železničního přejezdu na silnici II/283 mezi Libštátem a Bělou. Přejezd bude uzavřen v pátek 15. 4. 2016 v době od 8:00 hod. do cca 11:00 hod.. Souhlas s uzavírkou železničního přejezdu byl vydán odborem dopravy Libereckého kraje dne 29. 3. 2016 po čj. KULK 23232/2016/280.8/Ls.

Po dobu uzavírky železničního přejezdu pojedou spoje náhradní autobusové dopravy z Liberce do Staré Paky a opačně po objízdné trase z Libštátu po komunikacích III/28311 - II/286 - II/284 přes Lomnici nad Popelkou do Staré Paky a opačně.
Zastávka náhradní autobusové dopravy v Bělé u Staré Paky nebude po dobu uzavírky obsluhována (týká se spojů Os 5403, odj. 8:24 hod., Os 5408, odj. 9:37 hod., Os 5405, odj. 10:22 hod. a pokud nebude uzavírka ukončena nejpozději do 11:30 hod. také Os 5410, odj. 11:37 hod.).

Za komplikace se omlouváme.

S pozdravem
Jiří Holub 
systémový specialista
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Regionální obchodní centrum Liberec
Nákladní 344/2, 460 02 Liberec
M: +420 725 596 756
E: holub@gr.cd.cz,

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 15. 04. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny | ČEZ Distribuce, a.s. | středa 20. dubna 2016 | 7,30 hodin – 15,30 hodin | informace o provozech |

Vážení a milí,

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. nám oznamuje, že v celém městysi Libštát bude ve středu 20. dubna 2016 přerušena dodávka elektřiny a to od 7,30 do 15,30 hodin. 

Dovoluji si Vás tedy informovat o různých omezení v Libštátě, které jsme pro Vás zjistili

Úřad městyse Libštát - otevřeno | omezený provoz

Pošta - otevřeno | omezený provoz

MZŠ Libštát - normální provoz | oběd těstovinový salát | 

MŠ Libštát - zavřeno | nelze vařit, svítit, topit | v případě nezbytné nutnosti bude otevřeno do 12,00 hod | podle nařízení KHS v takovém případě přinesete svému dítěti svačinu | 

Potraviny u Františka - otevřeno

Potraviny COOP - zavřeno

 

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 13. 04. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Uzavírka Libštátského náměstí v době konání tradiční pouti | sobota 23. a neděle 24. dubna 2016 |

Vážení a milí,

dovolujeme si Vás informovat o úplné uzavírce silnice II/283 v úseku od křižovatky s místní komunikací u úřadu městyse Libštát po křižovatku silnic II/283 a III/28311 | libštátské náměstí | v sobotu 23.4.2016 a neděli 24.4.2016 vždy od 8,00 do 19,00 hodin.

Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu k náhledu či stažení zde.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 13. 04. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Uzavírka železničních přejezdů v Libštátě | 15. 4. 2016 | pátek | a 16. 4. 2016 | sobota |

Vážení a milí,

Z důvodů provádění stavebních prací při rekonstrukci železniční tratě 030 budou provedeny úplné uzavírky silnic | respektive přejezdů | II/283 a III/28311, o kterých si Vás dovolujeme informovat:

Přejezd P3073, silnice II/283 na Bělou, bude uzavřen v pátek 15. 4. 2016 od 7,45 do 19,20 hodin.

Přejezd P3075, silnice III/28311 na Lomnici nad Popelkou, bude uzavřen v sobotu 16. 4. 2016 od 7,30 do 19,20 hodin.

 Více informací, včetně návrhu objízdných tras zde.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 11. 04. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny | ČEZ Distribuce , a.s.

Společnost ČEZ Distribuce , a.s. nám oznamuje,

že v celém městysi Libštát buude ve středu 20. dubna 2016 přerušena dodávka elektřiny a to od 7,30 do 15,30 hodin.

v úctě | Pavel Janata | starosta

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 30. 03. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Městys Libštát prodává dřevo v lokalitě Svojecký háj

Městys Libštát prodává dřevo v lokalitě Svojecký háj – 84,83 m(kulatina 52,46 m3, KPZ 8,9 m3, modřín 16,33 m3, borovice 3,95 m3, vláknina 1,30 ma výběr 1,89 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně úřadu městyse Libštát, nejpozději do pondělí 4. 4. 2016 do 16.00 hod. Obálku označte „Dřevo Svojecký háj 4. 4. 2016“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 14. 4. 2016 do 18.00 hod. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Městys Libštát si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu bez uvedení důvodu.

Městys Libštát nepřipouští žádné pozdější reklamace prodávaného dříví. Prohlídka možná po telefonické domluvě: +420 605 722 912.

O výběru či zrušení budou všichni zájemci informování telefonicky nejpozději 5. 4. 2016.

Fotografie ke stažení či náhledu zde.

 

V úctě | Pavel Janata | starosta

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 29. 03. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Informace o výlukách SŽDC, s.o. na železniční trati č. 030 mezi stanicemi Stará Paka - Liberec (ZMĚNA VJŘ)

Vážení a milí, 

České dráhy, a.s. nás informuji o výlukách SŽDC, s.o. na železniční trati č. 030 mezi stanicemi Stará Paka - Liberec (ZMĚNA VJŘ), v úctě  Pavel Janata, starosta


Zasíláme Vám změnu výlukového jízdního řádu pro železniční trať 035
| ke stažení | , který bude platit současně s již dříve oznámenými výlukami na železniční trati 030 ve dnech 3. až 17. dubna 2016.

Výlukové jízdní řády na železniční trati 030 při výlukách v termínech 29. 3. - 2. 4. 2016 a 3. - 17. 4. 2016 zůstávají beze změn.


Za komplikace způsobené výlukami se omlouváme.

S pozdravem

Jiří Holub
systémový specialista

České dráhy, a.s., Generální ředitelství

Regionální obchodní centrum Liberec
Nákladní 344/2, 460 02 Liberec
M: +420 725 596 756
E:
holub@gr.cd.cz, www.cd.cz

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 23. 03. 2016 | celý článek

Informace z OÚ

Výzva občanům | volba přísedících Okresního soudu v Semilech

Vážení a milí,

obracím se na Vás s níže uvedenou žádostí Okresního soudu v Semilech. Kdo z Vás by měl zájem být přísedícím, tak se prosím zastavte na úřadu městyse Libštát.

Velice děkuji | v úctě | Pavel Janata | starosta

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 17. 03. 2016 | celý článekKalendář akcí
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rychlé zprávy
21.01.2019: jízdní řád pro rok 2019
Vážení a milí, v dokumentech ke stažení je k dispozici jízdní řád pro rok 2019. Jízdní řád bude papírovou přílohou únorového čísla Libštátského zpravodaje, v úctě PJa_sta
Mobilní rozhlas

Nově vložené dokumenty
Předpověď počasí
Počasí Libštát
Odkazy
Obřadní síň

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl