ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Městys Libštát
Libštát 198
512 03 Libštát

E-mail:
info@libstat.eu

IČO: 00275891
DIČ: CZ00275891
Adresa datové schránky:
5vrbc32
Číslo účtu: 4428581/0100

Kontakty OÚ

ústředna: 481 689 300
775 588 370
starosta: 481 311 210
724 180 470
matrika: 481 689 547
774 829 397 
dílna: 775 588 372

Kontakty DPS

vedoucí:
domovník:
775 588 371
775 588 375

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239

Voda + kanalizace:


734 854 035


Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
www.zubnilibstat.cz

Informace z OÚ

Upřesnění jednotlivých změn nového jízdního řádu na lince 543 | 670543 Semily – Košťálov – Libštát – Bělá – Svojek – Lomnice n. Pop.

Změna jízdních řádů linky 543 | 670543 Semily – Košťálov – Libštát – Bělá – Svojek – Lomnice n. Pop., platná od neděle 13. prosince 2015

| upřesnění jednotlivých změn:

- dochází k posunu spoje 5 (Semily aut. nádr. – Libštát) o +25 min na později, měla by tak být zlepšena doprava školáků do MZŠ Libštát (dnes příjezd 7:14) od Semil, Slané a Košťálova

- dopolední spoj 10 ( Libštát, nám. – Semily, aut. nádr.) pojede o hodinu dříve z důvodu odstranění souběhu s komerční linkou 690 700 dopravce KAD z Košťálova. Spoj bude veden pouze z Libštátu (nikoli z Lomnice n. Pop.).

- je zaveden nový spoj 543/6 (Libštát, nám. – Semily aut. nádr.) ve 12:12 z Libštátu (pouze ve dnech školního vyučování).

- školní spoje 1 a 8 do Tample a zpět do Libštátu jsou dle jednotlivých variant o 5-10 min posunuty na později (pozdější dojezd k MZŠ Libštát).

- přímý regionální spoj do Semil (543/4), je posunut o 15 min na dřív, spolu s ním pojede dříve i předchozí spoj 3. Spoj 543/4 bude v Semilech navazovat na rychlík směr Železný Brod, Turnov (školní doprava) a Liberec. Ranní autobus Libštát – Semily tedy pojede o 15 min dříve – v 6:19 z Libštátu

 

K náhledu či stažení jizdní řád linky 543

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 04. 12. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Seznam změn v jízdních řádech od 13. 12. 2015

Vážení zástupci obcí,

v neděli 13. 12. 2015 dojde k celostátní změně jízdních řádů na železnici i v linkové autobusové dopravě. Přílohou posílám přehled všech změn týkajících se oblasti Turnovska, Semilska, Jilemnicka a Rokytnicka. I přesto, že tomu rozsah dokumentu neodpovídá, významných změn není mnoho – seznam je zpracován s poměrně vysokou mírou detailu a obsahuje všechny změny na železnici, v závazkové linkové autobusové dopravě Libereckého kraje i dosud mně známé změny na komerčních autobusových linkách v oblasti.

 Nové jízdní řády posílám přílohou, postupně je nahráváme na IDOSu (www.idos.cz, www.portal.idos.cz). Knižní jízdní řád Jablonecko-Semilsko, který i letos KORID LK za podpory Libereckého kraje vydává, Vám bude zdarma doručen během prosince 2015. Cestující si jej mohou zakoupit na stejných místech jako loni za novou nižší cenu 20 Kč.

Nejvýznamnější změny si dovolím zdůraznit:

·         V Jilemnici na autobusovém nádraží se mění rozložení odjezdových stání s cílem sjednotit jednotlivé směry a dostat maximum linek k centrálnímu nástupišti uprostřed (pod střechu). Nové schéma rozmístění posílám přílohou, bude vylepeno na autobusovém nádraží a nová čísla stání budou rovněž uvedena v IDOSu (u komerčních dálkových dopravců bez záruky).

·         Změny autobusových jízdních řádů v okolí Libštátu a Košťálova (linka 543), které souvisí se zavedením nového školního spojení z Lomnice n. Pop. do Jilemnice a úpravou dojezdu školních spojů do Libštátu na 7:40 ze všech hlavních směrů.

·         Úpravy na Studenecku: nové školní spojení z Levínské Olešnice, nahrazení ranního nevyužitého spoje ze Zálesní Lhoty novým dopoledním spojem. Dálkové linky 690290 (OSNADO) a 169 221 (ČSAD Střední Čechy) budou i po otevření silnice II/295 jezdit vybranými spoji přes Jilemnici (nevrátí se do trasy přes Dolní Brannou).

·         Mimo oblast Semilska proběhnou rozsáhlé změny jízdních řádů na Tanvaldsku a Jablonecku v souvislosti se zavedením nového provozního konceptu na lince L1 (trať 036). V tomto ohledu se mění i autobusové jízdní řády (především linek 7xx).

Prosím o zveřejnění pomocí Vašich informačních kanálů. V případě

S poděkováním za spolupráci a pozdravem

Ing. Václav Gebouský
Dopravní specialista

k náhledu či stažení:

15-12-13_Zmeny_SM

2015-11_20_Jilemnice

lV_0670543

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 03. 12. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v Libštátě, platný od 19. listopadu 2015

rada městyse Libštát na svém zasedání dne 19. října 2015 nařízením č. 1/2015 vydala Tržní řád, kterým je na celém území obce Libštát zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb z důvodu veřejného zájmu. Dále jsou tržním řádem stanoveny místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb. Rada městyse Libštát schválením Tržního řádu omezuje podvodné jednání různých nabízečů předraženého zboží, levných energií a telekomunikačních služeb s nekalými obchodními praktikami. Při porušení tohoto nařízení lze volat Policii ČR, nebo kontaktovat úřad městyse Libštát. Tržní řád je platný od 19. listopadu 2015.

Nařízení č. 1/2015 je ke stažení či náhledu na internetových stránkách obce v dokumentech ke stažení.

 

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 20. 11. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

pan MUDr. Adam čerpá řádnou dovolenou

pan MUDr. Adam z našeho dětského střediska bude čerpat řádnou dovolenou a to od 23 – 27 listopadu. Vaše děti ošetří paní MUDr. Stránská na Poliklinice v Jilemnici, nebo v nutných případech lékaři Dětského oddělení v Jilemnici nebo v Jičíně.

Děkujeme za pochopení.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 19. 11. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

MUDr. V. Šlechta ve středu 25. 11. 2015 neordinuje

Vážení a milí,

pan MUDr. V. Šlechta ve středu, dne 25. listopadu 2015 neordinuje. Děkujeme za pochopení.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 19. 11. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Doplnění webových stránek městyse Libštát o důležité dokumenty

Webové stránky městyse Libštát |  www.libstat.e-obec.cz

jsou nově doplněny o důležité dokumenty ke stažení, ve kterých najdete např. nový ceník služeb, tržní řád, vyhlášky a žádosti a formuláře. Dokumenty ke stažení jsou umístěny v levém sloupci ve složce úřadu městyse. A to vše pro lepší komfort a především pro Vaši spokojenost.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 09. 11. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO

 k náhledu či staženíinformační leták leták zde.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 06. 11. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Odstávka informačních systémů občanských průkazů a cestovních dokladů

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že v době od poloviny prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze u žádného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tedy ani u Městského úřadu Semily, podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat tyto vyhotovené doklady.

V této době bude moci občan pravděpodobně požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

Taktéž bude moci požádat o cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji za správní poplatek 1500 Kč pro dospělého a za 1000 Kč pro dítě do 15 let. Platnost těchto cestovních dokladů je pouze po dobu 6 měsíců a některé země světa tyto doklady neuznávají.

Kdo potřebuje do konce roku 2015 nebo v lednu 2016 nový občanský průkaz či pas, musí si o něj zažádat nejpozději v polovině listopadu 2015. Bude mít tak jistotu, že doklad obdrží včas.

Důvodem plánované odstávky informačních systému občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR je přechod na nový technický systém.

Upozorňujeme, že se zatím jedná o neoficiální informace, které se mohou změnit. Přesné informace zveřejníme poté, co budou oznámeny MV ČR.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 06. 11. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Ukončení provozu sběrného dvora 21. listopadu 2015

Vážení a milí spoluobčané,

rád bych Vás informoval o ukončení provozu sběrného dvora za KD v Libštátě. Naposledy v roce 2015 bude otevřeno v sobotu 21. listopadu.

 

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 26. 10. 2015 | celý článek

Informace z OÚ

Výměna průkazu mimořádných výhod a parkovacích průkazů pro osoby zdravotně postižené

Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P, aby neváhali s jejich výměnou. Nárok na průkaz je možno uplatnit kdykoli během roku, nejpozději však do 31.12.2015. Po uplynutí této doby pozbyde stávající průkaz své platnosti a občané nebudou moci využívat přiznané mimořádné výhody. Nový průkaz bude velikostně stejný jako občanský průkaz s několika ochrannými prvky a hmatovými prvky pro nevidomé. Výměna průkazů probíhá na Úřadu práce Semily, Bítouchovská 1, v přízemí.

Občanům, kterým byl vydán průkaz mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P může být vydán také parkovací průkaz. Aby výměna či vydání nového parkovacího průkazu proběhla bez obtíží a nepříjemného čekání, doporučujeme, aby občané s výměnou neotáleli a učinili tak nejbližší době, nejlépe do konce listopadu 2015.

K výměně nebo vydání parkovacího průkazu je nutné mít s sebou:

1. Fotografii (35 x 45 mm) – odpovídající současné podobě

2. Průkaz ZTP nebo ZPT/P

3. Stávající parkovací průkaz, byl-li žadatel již jeho držitelem

K výměně parkovací průkazu je nutná přítomnost zdravotně postižené osoby. U nezletilých osob a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům může výměnu zajistit zákonný zástupce nebo opatrovník.

Výměnu parkovacího průkazu zajišťuje Městský úřad Semily, odbor sociálních věcí, Riegrovo nám. 63, Semily, 1. patro, dveře č. 212, příp. 214. Nejvhodnější dny k výměně parkovacího průkazu jsou pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. V ostatních dnech je výměna možná od 8:00 do 14:00 hod., avšak po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 481 629 245 nebo 481 629 242.

Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 26. 10. 2015 | celý článekKalendář akcí
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rychlé zprávy
21.01.2019: jízdní řád pro rok 2019
Vážení a milí, v dokumentech ke stažení je k dispozici jízdní řád pro rok 2019. Jízdní řád bude papírovou přílohou únorového čísla Libštátského zpravodaje, v úctě PJa_sta
Mobilní rozhlas

Nově vložené dokumenty
Předpověď počasí
Počasí Libštát
Odkazy
Obřadní síň

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl