ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Městys Libštát
Libštát 198
512 03 Libštát

E-mail:
info@libstat.eu

IČO: 00275891
DIČ: CZ00275891
Adresa datové schránky:
5vrbc32
Číslo účtu: 4428581/0100

Kontakty OÚ

ústředna: 481 689 300
775 588 370
starosta: 481 311 210
724 180 470
matrika: 481 689 547
774 829 397 
dílna: 775 588 372

Kontakty DPS

vedoucí:
domovník:
775 588 371
775 588 375

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239

SČVK (vodovody a kanalizace)

840 111 111


Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Adam (dětské) 481 689 321
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
www.zubnilibstat.cz

Informace z OÚ

Novela stavebního zákona

Od 1. ledna 2013 vstoupí v platnost Novela stavebního zákona. Pro stavebníky je důležitá především změna sazeb při stavebním a územním řízení. Výběr nových sazby u nejčastěji prováděných úkonů naleznete níže.


 

Územní rozhodnutí, územní souhlas

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

 • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000,- Kč
 • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty  5000,- Kč
 • ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč
 • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000,- Kč
 • ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) (např. penziony) 20000,- Kč
 • ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
 • ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) (např. malý rybník) 3000,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000,- Kč

Poznámky

 • Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18 - (položka 18 je část Stavební povolení).

Stavební povolení

 • Vydání stavební povolení
  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5000,- Kč
  • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10000,- Kč
  • ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč
  • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000,- Kč
  • a 500  Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000,- Kč
  • ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1000,- Kč
  • ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10000,- Kč
  • ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
  • ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1000,- Kč
 • Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1000,- Kč
 • Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3) 500,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1000,- Kč
 • Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1000,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1000,- Kč
 • Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500,- Kč
 • Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500,- Kč
 • Vydání  rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby  nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5000,- Kč

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.                        

Poznámky

 • Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

Místní šetření nebo ohledání na místě

za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500,- Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky.

 


Informační e-mail Autor: Pavel Janata, starosta městyse | Vydáno dne 21. 11. 2012


Kalendář akcí
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Rychlé zprávy
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Mobilní rozhlas

Nově vložené dokumenty
Předpověď počasí
Počasí Libštát
Odkazy
Obřadní síň

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl